هر آنچه برای ثبت نام برای رأی دادن در انتخابات 2020 باید بدانید

در اینجا تمام مواردی است که باید در مورد مهلت ثبت نام رای دهندگان ایالت خود و مهلت رای گیری از طریق پست برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بدانید.

100 سال پس از اصلاحیه نوزدهم ، چگونه می توان به مبارزه برای حقوق رای زنان ادامه داد

برای احترام واقعاً به مأموریت اصلاحیه نوزدهم ، ما باید کارهایی بیشتر از ارسال اینستاگرام یادبود داشته باشیم.